Afazja – postawienie prawidłowej diagnozy jest procesem nieco długotrwałym i wymaga dodatkowych konsultacji u specjalistów, tj.: neurologa, czy psychologa. Podczas diagnozy sprawdzam umiejętności tworzenia wypowiedzi pod względem treści, języka i fonetyki, jak i rozumienia słyszanych komunikatów. Prowadzę ćwiczenia, w których oceniam orientację przestrzenną oraz lateralizację. Sprawdzam budowę i funkcję narządów mowy jak i umiejętności powtarzania zdań, wyrazów, sylab. Bacznie też obserwuję sprawność motoryczną oraz zachowanie dziecka, funkcje słuchowe, czy rozpoznawanie poszczególnych dźwięków.

Wielowątkowość terapii, a jej skuteczność

Cały proces terapeutyczny afazji obejmuje nie tylko terapię w gabinecie. Bierze bowiem w nim udział cała rodzina dziecka oraz przedszkole / szkoła. Wtedy efekty terapeutyczne są lepsze. Szybkie podjęcie działań oraz konsekwencja w ich zastosowaniu to tym samym lepszy start dla dziecka i mniejsze trudności edukacyjne.

Warto podjąć terapię wcześniej, ponieważ zostawiona „sama sobie” prowadzi do poważnych trudności w nauce szkolnej oraz problemów emocjonalnych dziecka.

Co to takiego, ta afazja?

Może na początek ją podzielę, gdyż każda z nich ma inną definicję. Afazję dzielimy na :

  • afazję u dorosłych,
  • afazję dziecięcą,
  • afazję u dzieci.

Afazja u dorosłych

Spowodowana jest udarami, wylewami krwi do mózgu. Oznacza niezdolność chorego do mówienia. Pacjent umiał mówić, rozmawiał z innymi i nagle nie jest w stanie wyrazić swoich myśli. Zwykle afazja pojawia się nagle. Chory nie jest w stanie nic wypowiedzieć (afazja ruchowa),nie rozumie co do niego mówią inni (afazja czuciowa). Może też występować afazja mieszana (ruchowo-czuciowa), czyli osoba nie jest w stanie zrozumieć mowy, nie potrafi nawet się wypowiadać. W mojej praktyce logopedycznej ten rodzaj afazji występuje najczęściej.

Afazja dziecięca

A więc brak rozwoju mowy. Spowodowane jest to uszkodzeniem struktur w lewej półkuli mózgu. Uszkodzenie może nastąpić w okresie prenatalnym, w czasie porodu, może też wystąpić w pierwszych miesiącach życia dziecka (niedotlenienia, urazy mechaniczne, zatrucia różnymi toksynami, wylewy i guzy mózgu).

Zaburzona jest równocześnie percepcja jak i planowanie ruchu, czyli tak zwana motoryka. Obserwuje się problemy z koncentracją, uwagą i pamięcią.

Afazja u dzieci

To rozpad systemu językowego. Dzieje się tak pod wpływem urazów mechanicznych, niedotlenienia, zatrucia toksynami, wylewami, guzem mózgu u osób, które wcześniej opanowały już mowę.

Afazja - jak wygrać tę walkę?

Jeśli trafiłeś na moja stronę przypadkiem i już wiesz, że Twój najbliższy, Twoje dziecko ma zdiagnozowaną afazję to wiedz, że najtrudniejsze zadanie jaki los przed Tobą postawił to WALKA!

Uwierz mi, małymi krokami możesz osiągnąć cel. Jesteś w stanie wygrać, jeśli tylko dobrze się zorganizujesz. Pomogę Ci w tym, nawet z najbardziej nieistotnymi rzeczami. Nie poddawaj się tylko walcz! Głowa do góry!

Znajomi mówią o mnie, że jestem uparta, ale i Twój upór w dążeniu przyniesie sukces dla Twoich najbliższych. Ważna jest Twoja determinacja, upór osła, nawet jeśli nikt Cię nie rozumie. Odniesiesz sukces bo w tej walce nie jesteś osamotniona/ osamotniony. W terapii jestem zacięta i walczę, aż do pojawienia się efektów terapii.

napisz lub zadzwoń!