Delfinoterapia jest jedną z alternatywnych i najnowszych form wspierania rozwoju dziecka, realizowaną we współpracy z delfinami. Uważa się, że zdolność tych zwierząt do ukierunkowanej emisji swoim sonarem fal ultradźwiękowych stanowi ważny czynnik w leczniczym oddziaływaniu delfinoterapii. Wspomnianemu procesowi terapeutycznemu towarzyszy naturalna interakcja oraz zabawa dziecka z delfinem, co w dalszym etapie przekłada się m. in. na rozwój relacji społecznych dziecka, progres rehabilitacyjny, zwiększoną koncentrację i ogólną poprawę funkcjonowania pacjenta.

Na czym polega delfinoterapia?

Delfinoterapia obejmuje leczenie i rehabilitację poprzez kontakt z delfinami. Metoda ta łączy w sobie założenia hydroterapii i animaloterapii.

Unikalność delfinoterapii polega na równoległym oddziaływaniu terapeutycznym:

 • ultradźwięków wytwarzanych przez delfiny w trakcie echolokacji,
 • bezpośrednim kontakcie i interakcją ze zwierzęciem,
 • przebywaniu / pracy w środowisku wodnym oraz
 • współpracy z terapeutą.

Komu dedykowana jest delfinoterapia?

Najczęściej delfinoterapię wykorzystuje się przy chorobach takich jak:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • wczesny autyzm dziecięcy,
 • zespół Downa i inne zaburzenia genetyczne,
 • ADHD,
 • zaburzenie czynnościowe centralnego systemu nerwowego,
 • upośledzenie umysłowe,
 • zaburzenia mowy i słuchu,
 • głuchota nerwowo sensorowa,
 • nerwice,
 • zaburzenia stresowe pourazowe,
 • zaburzenia depresyjne o charakterze nieendogennym,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia w przyswajaniu wiedzy,
 • urazy psychiczne (wypadki, krytyczne incydenty, traumy).
dziecko z delfinem na platformie basenu

Zapraszam do kontaktu!

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub ukierunkowanej terapii logopedycznej – napisz lub zadzwoń. Chętnie służę swoją pomocą zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Podstawowe korzyści delfinoterapii

Najważniejsze walory delfinoterapii to:

 • kontakt z delfinem, który działa na pacjenta motywująco oraz
 • ultradźwięki emitowane przez sonar delfina, które stymulują układ nerwowy.

Dodatkowo, zwierzę może również przyjąć rolę pomostu w nawiązywaniu kontaktu z terapeutą czy innymi osobami.

Co więcej, w środowisku wodnym wykonywane przez pacjenta ćwiczenia fizyczne są łatwiejsze i skuteczniejsze. Pływanie z delfinami zwiększa wydzielanie endorfin, czyli hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową, które dając uczucie szczęścia, zmniejszają odczuwanie bólu, głodu, ułatwiają oddychanie, wpływają na termoregulację.

Wszystkie te aspekty sprawiają, że sesja przybiera formę zabawy, redukuje stres, uwalnia od napięcia psychicznego, co dodatkowo zwiększa efektywność delfinoterapii.

Wyjątkowość terapii

W delfinoterapii wykorzystywane jest zjawisko sonoforezy, które nie występuje przy innych formach terapii.

To właśnie sonoforeza jest bezpośrednim efektem ultradźwięków emitowanych przez delfina w czasie echolokacji. Pod wpływem ultradźwięków wysyłanych przez sonar zwierzęcia dochodzi do przenikania przez membrany komórek człowieka zwiększonej ilości odżywczych składników oraz hormonów.

Uważa się, że proces ten stanowi istotny czynnik w leczniczym oddziaływaniu delfinoterapii.

Gdzie prowadzona jest delfinoterapia?

Delfinoterapia w Polsce nadal jest usługą niedostępną. Od wielu lat trwają próby powołania do życia Górnośląskiego Centrum Delfinoterapii, jednak brak funduszy uniemożliwia realizację przedsięwzięcia.

Wśród światowych centrów delfinoterapii wskazuje się:

Wsparcie procesów komunikacyjnych

Na podstawie kilkuletnich badań prowadzonych przez Fundację „Dobra Wioska” w ramach polskiego programu delfinoterapii, opisano wpływ tej terapii na poprawę w komunikacji u dzieci z opóźnieniem w rozwoju.

Projekt prowadzony był wg. metody opracowanej przez psycholog Oksanę Dąbrowską, która potwierdza obserwacje specjalistów z innych ośrodków w zakresie poprawy kontaktów społecznych oraz kompetencji komunikacyjnej, w tym mowy u dzieci z opóźnieniem w rozwoju.

Obowiązkowy element terapii stanowi relaksacja w połączeniu z oddziaływaniem naturalnego sonaru delfina, w miarę możliwości z ułożeniem pacjenta na plecach z głową przy hydrolokatorze, umiejscowionym w czołowej części głowy delfina.

Zebrane przez Fundację dane wskazują na doskonalenie się następujących umiejętności.
U dzieci na wcześniejszych etapach rozwoju:

 • odpowiadanie przez dziecko za pomocą uśmiechu na zainteresowanie osób, które zwracają się do niego za pomocą słów lub gestykulacji,
 • umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu wzrokowego,
 • demonstrowanie niechęci,
 • demonstrowanie zainteresowania przedmiotami przez nakierowanie na nie wzroku,
 • umiejętność wyrażania chęci kontynuowania czynności,
 • umiejętność czekania na swoją kolej,
 • umiejętność skoordynowania słuchania i nakierowania wzroku na źródło dźwięku,
 • umiejętność używania właściwych sposobów powitania i pożegnania osób znajomych,
 • umiejętność stosowania wyrazów lub znaków w celu przekazania swoich zamiarów.

U dzieci na późniejszych etapach rozwoju:

 • umiejętność posługiwania się mową w celu wyrażania swoich potrzeb oraz prowadzenia rozmowy w sposób społecznie przyjęty.

Źródło:

Buchnat M., Rzepka M., Delfinoterapia w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami w rozwoju – dylematy i kontrowersje, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

A.Chuprikov, B.Popowskij, O.Dąbrowska, Delfinoterapia jako rodzaj pomocy dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju oraz metodawpływająca na rozwój w komunikacji. 

strony internetowe linkowane w artykule

 

ćwicz razem z dzieckiem!

W ofercie posiadam płatne pomoce logopedyczne wspomagające naukę mówienia i myślenia u dzieci. Skontaktuj się ze mną, jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowym rozwojem swojego dziecka.

Przykładowe publikacje:

Zestaw wyselekcjonowanych pomocy logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją oraz dla dzieci w normie intelektualnej.

Zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci i dorosłych, chcących poprawić mowę, pamięć, koncentrację, uwagę.

Zestaw praktycznych zadań i ćwiczeń wspomagających naukę mówienia oraz myślenia wraz z omówieniem, przeznaczone dla dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją, Alalią oraz dla dzieci w normie intelektualnej