W poniższym artykule przybliżę podstawowe etapy rozwoju mowy naszych pociech. Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie. Ma na to wpływ sytuacja rodzinna, a także uwarunkowania genetyczne. Warto znać poszczególne etapy rozwoju mowy, aby wiedzieć, czy wszystko przebiega w uporządkowany sposób. Zanim się obejrzysz mamo, tato, Twój noworodek zmieni się w niemowlę, niemowlę w trzylatka. Jak zatem przebiega prawidłowy rozwój dziecka? Co może niepokoić ?

Jak przebiega rozwój mowy?

Poniżej przedstawiam krótki zestaw podstawowych informacji opisujących rozwój mowy na poszczególnych etapach rozwoju dziecka:

2 – 3 miesiące – głużenie, wydawanie różnych dźwięków, na przykład: agi, agu, gl, kli, tle, ge, ga. Jest to etap mowy, który występuje u wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy mają prawidłowy czy uszkodzony narząd słuchu.

6 miesiąc – gaworzenie, czyli zamierzone i co najważniejsze świadome powtarzanie dźwięków, typu: ge ge, mi mi mi, ma ma. Pełni bardzo ważną funkcję rozwojową. Dźwięki tworzone są przez dziecko celowo.

Do 1 roku życia – pojawiają się głoski : a, e, i, m, b, p, d, t. Dziecko zaczyna powtarzać pierwsze sylaby, którym nie przypisuje jednak znaczenia. Pojawiają się również dwa, trzy wyrazy.

1 – 2 rok życia- pojawiają się kolejne głoski: n, ś, k, g, ć. Dziecko nazywa wszystko, co jest w zasięgu jego wzroku. Charakterystyczne w tym etapie jest wymawianie pierwszej sylaby lub końcówek wyrazów, np. la (lala), mi (miś), da (daj).

2 – 3 rok życia – na tym etapie usłyszymy kolejne głoski. Dziecko powinno już artykułować : t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, f, w. Budowane są pierwsze zdania, zwykle są one dwu- lub trzy- wyrazowe. Jest to przełomowy okres w rozwoju mowy maluszka.

Umów się na wizytę logopedyczną!

Sprawdź, czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo.

3 rok życia – pojawiają się kolejne głoski. Mogą już występować głoski :s, z, c, dz. Czasami dziecko zastępuje je jeszcze głoskami ciszącymi: ś, ź, ć, dź. Głoska r jest zastępowana głoską l lub j. Może jeszcze wymawiać f jako h.
Na tym etapie dziecko często buduje słowa z innych wyrazów, np.: zatelefonić (zadzwonić), pomasłować (posmarować masłem).

4 rok życia – na tym etapie dziecko używa już w zdaniach odpowiednio głoski: s, z, c, dz. Głoska r może być zastępowana jedynie głoską l. Głoski sz, ż, cz, dż może zastępować innymi głoskami. Czterolatek powinien mieć już rozbudowane słownictwo. Potrafi opowiadać historyjki obrazkowe, mówić o tym co jest dziś, a co było wczoraj. Nadal jednak może popełniać błędy gramatyczne.

5 rok życia – pięciolatek realizuje już wszystkie głoski systemu językowego, zwłaszcza sz, ż, cz, dż, oraz głoskę r. Mowa dziecka powinna być zrozumiała, a jego wypowiedzi wielozdaniowe. Zdania budowane są poprawnie gramatycznie, uwzględniając kolejność zdarzeń i związków przyczynowo – skutkowych.