Niedokończony rozwój mowy występuje w większości przypadków wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Niezakończony proces nabywania podsystemu fonetyczno – fonologicznego stwierdzamy, kiedy do piątego roku życia dziecko realizuje substytucje głoskowe (zamiany głoskowe), które nie wykraczają poza inwentarz głosek polskich. Zazwyczaj trudniejsze głoski są zastępowane przez głoski łatwiejsze artykulacyjnie.

Kiedy szukać pomocy u logopedy?

Granicą umowną w formułowaniu się systemu fonetyczno – fonologicznego jest wiek sześciu lat. Po przekroczeniu tego czasu – czyli szóstego roku życia, możemy stwierdzić opóźniony rozwój mowy. Oczywiście, odchylenia od tej przyjętej normy mogą być różne. Jest bardzo dużo dzieci, które system fonetyczno – fonologiczny sprawnie opanowuje do czwartego roku życia. Są też dzieci, które maja kłopoty w realizacji artykulacyjnej poszczególnych głosek.

W takiej sytuacji potrzebny jest logopeda, bo konieczne jest znalezienie głównego problemu oraz przyczyny takiej sytuacji. Terapia polega na usprawnieniu tego, czego brakuje w systemie językowym dziecka oraz utrwaleniu prawidłowych realizacji.

Zapraszam do kontaktu!

Jeśli potrzebujesz konsultacji logopedycznej lub ukierunkowanej terapii stosowanej przy niedokończonym rozwoju mowy – napisz lub zadzwoń. Chętnie służę swoją pomocą zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Niedokończony rozwój mowy – co jest przyczyną?

Są różne przyczyny niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy:

 • zaburzenia słuchu fonemowego,
 • zaburzenia procesów integracji bodźców,
 • zwolnione tempo formowania się lateralizacji,
 • skrzyżowana, czasami lewostronna lateralizacja,
 • zaburzenia w obrębie dużej oraz małej motoryki,
 • brak dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych,
 • zaburzenia spostrzegania słuchowego,
 • zaburzenia spostrzegania wzrokowego,
 • zaburzenia kinestetyczno – ruchowe,
 • brak stymulacji w środowisko dziecka,
 • nieprawidłowa sytuacja socjolingwistyczna dziecka,
 • zaburzenia uwagi.

Źródło: prof. dr hab. J. Cieszyńska, artykuł Niezakończony rozwój mowy, opóźniony rozwój mowy, wada wymowy, odmienne realizacje spowodowane zaburzeniami i/lub chorobami fizycznymi – rozróżnienie terminologiczne dostępny na portalu.