Delfinoterapia jako wsparcie procesu nabywania mowy

Delfinoterapia jest jedną z alternatywnych i najnowszych form wspierania rozwoju dziecka, realizowaną we współpracy z delfinami. Uważa się, że zdolność tych zwierząt do ukierunkowanej emisji swoim sonarem fal ultradźwiękowych stanowi ważny czynnik w leczniczym oddziaływaniu delfinoterapii. Wspomnianemu procesowi terapeutycznemu towarzyszy naturalna interakcja oraz zabawa dziecka z delfinem, co w dalszym etapie przekłada się m. in.…

Ćwiczenia kodowania, spostrzegania, głoska „R”

Zabawa może wspomagać rozwój mowy. Ćwiczenia w naturalny sposób pomagają w doskonaleniu sprawności komunikacyjnych dziecka. Przedstawione tutaj ćwiczenia kodowania, spostrzegania i utrwalania głoski „R” z entuzjazmem przyjmowane są przez dzieci. Można je wykorzystać w trakcie zajęć logopedycznych, domowych, przedszkolnych, szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej. Można je dowolnie modyfikować, zmieniając poziom trudności, w zależności…

Ćwiczenia kodowania, spostrzegania i logicznego myślenia

Zabawy logopedyczne wspomagają proces rozwoju mowy. Przedstawione ćwiczenia w naturalny sposób pomagają w doskonaleniu sprawności komunikacyjnych małego dziecka. Moje autorskie ćwiczenia kodowania, spostrzegania i logicznego myślenia z entuzjazmem przyjmowane są przez małe dzieci. Niektóre z ćwiczeń można śmiało wykorzystać w trakcie zajęć przedszkolnych lub szkolnych. Można je dowolnie modyfikować, zmieniać poziom trudności w zależności od…

Autyzm – co powinieneś wiedzieć?

Autyzm jest nadal bardzo tajemniczym zagadnieniem. Dlaczego? Ponieważ zaburzenia z nim związane mogą być bardzo zróżnicowane. U każdego dziecka te zaburzenia mogą inaczej wyglądać, mogą mieć inny zasięg oraz stopień nasilenia objawów. Rodzice często też nie mają wiedzy o autyzmie. W sumie – nie muszą jej mieć. Mają do tego prawo, by nie wiedzieć. Zdarza…