"Jak nauczyć dziecko czytać? Samogłoski w zabawie"

Karty pracy dla dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją oraz dla dzieci w normie intelektualnej.
Forma: Ebook (plik elektroniczny) w formacie .pdf do samodzielnego wydruku, 23 strony.

Pomoce „Jak nauczyć dziecko czytać? Samogłoski w zabawie” utworzyłam w szczególności dla dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją oraz dla dzieci w normie intelektualnej. Ćwiczenia zawarte w tym materiale maja na celu wspomaganie wczesnej nauki czytania.

Od jakiego wieku możemy zacząć uczyć czytać?

Zestaw kart pracy przeznaczony jest dla dzieci od 2 do 6 roku życia. Zarówno dla dzieci w normie intelektualnej, jak i tych z problemami rozwojowymi.

Kto może uczyć dziecko?

Kartami pracy mogą posługiwać się logopedzi, terapeuci, nauczyciele, a także, co ważne, rodzice!

samogloski w zabawie

Do kogo skierowana jest publikacja?

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci, które dopiero uczą się czytać lub mają trudności z opanowaniem nauki czytania. Z oczywistych względów samogłoski wprowadzone są w sposób wzbudzający ciekawość, w otoczce tajemniczej atmosfery zwierząt i roślin. Dzięki czarno – białym obrazkom, dziecko może utrwalać litery, ćwiczyć czytanie, wymowę oraz doskonalić grafomotorykę, chwyt pisarski i słuch fonemowy. Czarno – białe obrazki mogą być również kolorowane, uzupełniane oraz wielokrotnie drukowane.

Jak korzystać z materiałów?

W początkowym etapie osoba dorosła pokazuje palcem literę nazywając ją. Jeśli dziecko naśladuje, pokazując wskazaną literę, możemy przejść do etapu drugiego – dziecko nazywa samogłoski i identyfikuje je z pozostałymi. Ćwiczenia kształtują prawidłowy wzór wymowy samogłosek oraz utrwalają rozpoznawanie liter w zabawie. Poprawiają też koncentrację dziecka oraz przygotowują do dalszej nauki czytania.

cena: 10 zł

samogłoski w zabawie

Chcesz kupić pomoce?

Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem materiałów „Jak nauczyć dziecko czytać? Samogłoski w zabawie” do samodzielnego prowadzenia ćwiczeń w zakresie nauki czytania, to świetnie trafiłeś.

Skontaktuj się ze mną w celu realizacji transakcji.

Oto przykładowe karty ćwiczeń wchodzące w skład zestawu pomocy logopedycznych „Jak nauczyć dziecko czytać? Samogłoski w zabawie”. Pełen zestaw złożony jest z 20 kart pracy wraz z instrukcją wykonania zadań.

samogłoski zestaw ćwiczeń

Trochę o autorce:

Marta Kazek

Logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel, rewalidator dzieci przewlekle chorych, certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. Swoją pracę logopedyczną uzupełniam działaniami terapeutycznymi – kinestiotaping w logopedii.

Inne publikacje:

Zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci i dorosłych, chcących poprawić mowę, pamieć, koncentrację, uwagę. SPRAWDŹ

Zestaw praktycznych zadań i ćwiczeń wspomagających naukę mówienia oraz myślenia wraz z omówieniem. SPRAWDŹ

Zabawy logopedyczne wspomagają proces rozwoju mowy. Przedstawione ćwiczenia w naturalny sposób pomagają w doskonaleniu sprawności komunikacyjnych małego dziecka. SPRAWDŹ