Korzystanie z serwisu internetowego www.akademiamowy.eu oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.akademiamowy.eu
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy innego podmiotu wskazany na stronie Administratora
 • Administrator – Marta Kazek, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.akademiamowy.eu, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Postanowienia ogólne

W razie wątpliwości w zakresie postanowień Polityki prywatności należy kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Administrator nie udostępnia ani nie odsprzedaje danych osobowych przekazanych przez użytkownika żadnym podmiotom trzecim.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda oraz dane zbierane automatycznie za pomocą plików cookies. 
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji wiąże się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
 5. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili następujące prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli została wyrażona.
 6. Dane Użytkownika podane podczas składania zamówienia będą przechowywane przez Administratora i przetwarzane przez czas realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być  przetwarzane w celach statystycznych. Na Administratorze danych osobowych spoczywa prawny obowiązek przechowywania faktur z danymi osobowymi użytkowników przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 7. Dane Użytkownika podane podczas składania reklamacji lub odstąpienia od umowy będą przechowywane przez Administratora i przetwarzane przez czas realizacji procedury reklamacyjnej lub odstąpienia od umowy a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 8. Administrator gwarantuje zachowanie poufności wszelkich przekazanych danych osobowych, podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz zapewnia że dane osobowe są
  • gromadzone z należytą starannością.
  • odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Wykaz powierzeń:
  • Kylos Sp. z o. o.,  ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, w celu przechowywania danych na serwerze
 10. Wszystkie podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Administrator korzysta z technologi monitorującej zachowanie Użytkownika w ramach jego wizyty na Stronie. Użytą technologią jest Google Analytics – wbudowany kod do analizy statystyk strony który korzysta z własnych plików cookies. Narzędzie to pomaga poprawić Stronę.

Data publikacji : 13.07.2020 r.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności i polityce cookies z ważnych przyczyn, takich jak zmiany w obowiązującym prawie, rozwój serwisu.

POLITYKA COOKIES