Proponowane formy współpracy

Zajęcia stacjonarne

Spotkania prowadzone są w gabinecie logopedyczno-pedagogicznym "Akademia Mowy" w Bochni, a w soboty również w Krakowie. Wyposażone są one w niezbędne materiały i pomoce wykorzystywane podczas terapii.

Terapia online

Zdalna terapia logopedyczna jest świetną alternatywą dla osób, które nie mogą pojawić się w moim gabinecie. Spotkania prowadzę najczęściej z wykorzystaniem komunikatora Skype lub messenger.

Wizyta w domu

To idealne rozwiązanie dla osób zmagających się z dysfunkcją ruchową lub ograniczoną możliwością dojazdu, pochodzących z terenu Bochni i Krakowa oraz okolic.

oferta gabinetu

Oferowany zakres usług oraz ich forma są bardzo różnorodne, a co za tym idzie, indywidualnie dostosowane do wieku pacjentów. Co to w praktyce oznacza?

Do mojego gabinetu trafiają zarówno najmłodsi, nieco starsi, jak i dorośli klienci. Z uwagi do posiadane doświadczenie zawodowe, solidny bagaż wiedzy oraz szerokie spektrum pacjentów, jestem w stanie służyć pomocą każdej grupie wiekowej. To właśnie kompleksowe wsparcie dzieci z zaburzeniami mowy oraz dorosłych z wadami wymowy stanowią niepodważalny atut tego miejsca – „Akademii Mowy”.

umów się na wizytę!

zakres usług pedagogiczno - logopedycznych

Przeprowadzam diagnozy logopedyczne dzieci i dorosłych, podczas których zbieram podstawowe informacje (wywiad), oceniam sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego. SPRAWDŹ

Obejmuje dzieci z wadami wrodzonymi, po nieudanych porodach (niedotlenienia, urazy, inne), z obniżonym napięciem mięśniowym, z porażeniami, Zespołem Downa oraz dzieci ze sprzężeniami. SPRAWDŹ

Skupiam się na usprawnieniu narządów artykulacyjnych, ćwiczeniach słuchowych, wywołaniu pożądanej głoski i utrwaleniu jej realizacji. SPRAWDŹ

Pomagam w uporaniu się z różnego rodzaju zaburzeniami i wadami artykulacyjnymi podopiecznych, stosując szeroki wachlarz ćwiczeń i odpowiednio dobranych pomocy logopedycznych. SPRAWDŹ

Jeśli podczas połykania śliny czy napoju, język leży płasko w jamie ustnej ,napiera na zęby a mięśnie ust napinają się, może to przyczynić się do wad zgryzu. Dlatego wprowadzam ćwiczenia korygujące. SPRAWDŹ

To tak zwany trening płynności mówienia opierający się na zastosowaniu różnych metod, technik, ćwiczeń w celu ułatwienia mówienia. SPRAWDŹ

Moim celem jest tu odbudowa, budowa systemu językowego. Praca nad pacjentem jest zazwyczaj wielopłaszczyznowa i wymaga konsultacji innych specjalistów – neurologa, psychologa. SPRAWDŹ

Terapia całościowych zaburzeń rozwoju dziecka obejmuje dostarczanie odpowiednich bodźców, poprzez działania logopedyczne, organizację środowiska, wspomagane pracą dietetyka( leczenie biomedyczne). SPRAWDŹ

Celem terapii jest usprawnianie w zakresie funkcji motorycznych, słuchowych oraz innych działań terapeutycznych mających na celu wspomaganie rozwoju Twojego dziecka. SPRAWDŹ

Planując terapię, dobieram formy oddziaływań terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych możliwości Twojego dziecka. SPRAWDŹ

To tak zwany trening płynności mówienia opierający się na zastosowaniu różnych metod, technik, ćwiczeń w celu ułatwienia mówienia. SPRAWDŹ

W terapii giełkotu skupiam się głównie na płynności mówienia, zachowaniu koncentracji oraz korygowaniu zbyt szybkiego tempa mówienia. SPRAWDŹ

Przy tym zaburzeniu mowy, pomagam usprawnić mowę oraz wzmocnić mięśnie aparatu mowy. Mowa staje się wyraźniejsza i łatwiejsza w rozumieniu przez osoby trzecie. SPRAWDŹ

Wspomagam w specyficznych trudnościach w uczeniu pisania i czytania. SPRAWDŹ

Przeprowadzam badanie lateralizacji, czyli wyboru ręki dominującej. Jako certyfikowany terapeuta ręki, wspomagam proces rozwoju motoryki małej i zdolności manualnych. SPRAWDŹ

Dzieci oburęczne nie dokonały wyboru ręki dominującej. Jest to sytuacja bardzo niepożądana. Terapia polega na ćwiczeniach ręki, budowaniu systemu językowego, kształtowaniu umiejętności koncentracji, pamięci, ćwiczeniach wzrokowych, słuchowych, uwagi dowolnej i sprawności manualnej. SPRAWDŹ

Pomagam w usprawnieniu funkcji leżących u podstaw pisania i czytania z zastosowaniem nowoczesnych metod oraz technik, ucząc tych umiejętności zarówno dzieci, jak i dorosłych. SPRAWDŹ

To zajęcia na których skupiam się na prawidłowej funkcji całej kończyny górnej. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych. SPRAWDŹ

Prowadzę zajęcia pamięci, koncentracji i uwagi zarówno dzieci jak i dorosłych zarówno w normie intelektualnej, jak i z problemami rozwojowymi. SPRAWDŹ

Masaż jest formą ingerencji logopedycznej. Stosowany jest w celu poprawy funkcjonowania aparatu artykulacyjnego oraz wsparcia funkcji poprzedzających mówienie. SPRAWDŹ

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej. Metoda daje wiele możliwości w terapii oraz przedłuża efekty uzyskane w czasie zajęć. SPRAWDŹ

Przeprowadzam badania przesiewowe na terenie przedszkoli w Bochni i okolicach.WIĘCEJ

Prowadzę indywidualne i zbiorowe szkolenia dla rodziców, logopedów, nauczycieli:

  • „Jak nauczyć dziecko czytać.”
  • ”Jak radzić sobie z emocjami u dzieci.”
  • „Jak wywołać głoskę R.”

Praktyczne wskazówki terapeutyczne do pracy w domu, w gabinecie i w szkole.

Jeśli urodziłaś dziecko z zespołem Klinefertera, najlepszym czasem na konsultację, będzie ukończenie przez nie 6 -7 miesięcy. SPRAWDŹ

To zabiegi uzupełniające terapię logopedyczną oraz leczenie ortodontyczne. SPRAWDŹ

Ćwiczenia mowy po udarze mózgu – rehabilitacja logopedyczna po udarze mózgu. Terapia może się odbywać w domu pacjenta lub w gabinecie logopedycznym. SPRAWDŹ

Łączenie terapii manualnej z wiedzą logopedyczną jest szczególnie korzystne dla pacjentów, zwłaszcza jeśli mają oni trudności zarówno z funkcją mówienia, jak i problemami związanymi z układem mięśniowo-szkieletowym. SPRAWDŹ

Publikacje elektroniczne

W Gabinecie Logopedyczno – Pedagogicznym „Akademia Mowy” można zakupić tematyczne materiały i pomoce mojego autorstwa, w formacie .pdf do samodzielnego wydruku i użytku. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ćwiczenia w dowolnym czasie i miejscu oraz wielokrotnego wydruku zestawu kart pracy. Poniżej znajdziesz dostępne produkty – jeżeli jesteś zainteresowany kupnem takiego Ebooka napisz do mnie.

Karty pracy wspomagające naukę czytania, dedykowane dla dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją oraz dla dzieci w normie intelektualnej.

Zestaw praktycznych zadań i ćwiczeń wspomagających naukę mówienia oraz myślenia wraz z omówieniem.

Ćwiczenia dla dzieci i dorosłych chcących poprawić mowę, pamieć, koncentrację, uwagę (dla dzieci od 3 roku życia, dla dorosłych z afazją, po udarach, wylewach).

Zabawy logopedyczne wspomagają proces rozwoju mowy. Przedstawione ćwiczenia w naturalny sposób pomagają w doskonaleniu sprawności komunikacyjnych małego dziecka. 

Zabawne wierszyki automatyzujące poprawną wymowę trudnych głosek, sylab, wyrazów i zdań. Ćwiczenia przeznaczone dla dwulatków, trzylatków, czterolatków, pięciolatków oraz sześciolatków.

To karty pracy koncentrujące się na nauce kategoryzacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dziecko uczy się wykluczania ze zbioru, czy analogii, wspomagając tym samym rozwój pamięci, inteligencji, uwagi.

Są to ćwiczenia przygotowujące do rozpoznawania, rozróżniania, czytania i pisania liter pisanych i drukowanych, przeznaczona dla dzieci od szóstego roku życia.

Zeszyt ćwiczenia opracowany do nauki rozróżniania, czytania i podstaw kaligrafii oraz utrwalania schematu zapisu poszczególnych liter, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.