marta kazek

Nazywam się Marta Czachor.

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą zaburzeń rozwojowych oraz nauczycielem wychowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto, jestem terapeutą miofunkcjonalnym i prowadzę zajęcia przy użyciu elektrostymulacji.

Ukończyłam trzy kierunki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz szereg kursów i szkoleń poszerzających wiedzę o dodatkowe umiejętności.

Przez wiele lat zajmowałam się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (zespół Downa, autyzm, zespół Williego Pradera, FAS, inne) w Szkole Specjalnej w Krakowie, gdzie prowadziłam zajęcia terapeutyczne. Na tym polu mogę dużo podpowiedzieć rodzicom, nie tylko w dziedzinie logopedii, ale również innych terapii.

Moje miejsce pracy

Z wielką pasją zajmuję się terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych oraz tworzeniem własnym pomocy logopedycznych. Prowadzę spotkania wykorzystując różne metody i formy pracy, dostosowane do możliwości wiekowych i wydolności wysiłkowej dziecka. Kocham swój zawód i uwielbiam pracę z drugim człowiekiem – zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Dlatego jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą.

Gabinet logopedyczno-pedagogiczny „Akademia Mowy” założony został 1 czerwca 2017r., a więc w Dniu Dziecka. Powstał on z moich marzeń o stworzeniu takiego miejsca, gdzie każde dziecko (to duże, jak i to maleńkie) będzie traktowane jak skarb. 

Jest to też odpowiedź na poradnie, w których nie ma ani wolnego terminu, ani czasu na indywidualne podejście. Mam nadzieję, że czas spędzony w moim gabinecie będzie dla każdego podopiecznego (dziecka oraz dorosłego) pozytywnym przeżyciem. Moim pragnieniem jest, żeby dzieci i dorośli pod moją pieczą robili spektakularne postępy, a jednocześnie spędzali czas radośnie, bezpiecznie oraz w pełnej ciepła atmosferze, jaka panuje w Akademii Mowy. 

Kreatywność z logopedą

Prywatnie jestem miłośniczką literatury historycznej – zwłaszcza starożytnego Egiptu, literatury medycznej (neurologia, medycyna, neurologopedia) oraz medycyny niekonwencjonalnej. 

Z pasją zbieram wszelkie przykłady twórczych, mądrych zabawek, pomocy terapeutycznych i książek dla dzieci i dorosłych, za każdym razem zastanawiając się, jak je wykorzystać, aby połączyć terapię ze stymulowaniem możliwości twórczych. Z ogromną przyjemnością tworzę także własne pomoce, dzięki którym terapia jest bardziej atrakcyjna. Część tych materiałów udostępniam bezpłatnie na swoim blogu.

Tematyka logopedyczna, która jest mi najbardziej bliska to autyzm u dzieci, nauka głoski „R”, oraz programowanie mowy u osób niemówiących.

Moje publikacje

Jestem logopedą, pedagogiem, terapeutą, ale też autorką elektronicznych specjalistycznych pomocy logopedyczno-dydaktycznych, które możesz zakupić w gabinecie Akademia Mowy, w formie e-podręcznika (pliku *.pdf) do samodzielnego wydruku i kontynuowania nauki w domu, ogrodzie, na wakacjach.

Karty pracy dla dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją oraz dla dzieci w normie intelektualnej. SPRAWDŹ

Ćwiczenia dla dzieci i dorosłych chcących poprawić mowę, pamięć, koncentrację, uwagę. SPRAWDŹ

Zestaw praktycznych zadań i ćwiczeń wspomagających naukę mówienia oraz myślenia wraz z omówieniem. SPRAWDŹ

Karty pracy wspomagające proces rozwoju mowy, pomagające w doskonaleniu sprawności komunikacyjnych dziecka.  SPRAWDŹ

Książeczka logopedyczna dla dzieci, które mają wady wymowy, tj: seplenienie, reranie, oraz dla dzieci, które nieprawidłowo wymawiają głoski k, g, f, w.  SPRAWDŹ

Gdzie piszę o logopedii?

Moje artykuły znajdziesz w kilku niezależnych czasopismach, czy portalach internetowych. Największy ich udział dostępny jest oczywiście na moim blogu.

Innym miejscem, w którym odnajdziesz materiały mojego autorstwa, to:

www.dylematymamyitaty.pl

Artykuł pt: 'Wpływ ssania piersi, butelki, smoczka na rozwój mowy i nie tylko.”, Okiem Ekspertów, Wywiad ( 09.02.2018 rok); Przeczytaj tutaj

Wiadomości bocheńskie

Kwartalnik społeczno-kulturalny:

Artykuł pt: „Babciu, dziadku! Pokaż mi jak się bawić! Zabawy z rocznym dzieckiem.” + zestaw bezpłatnych ćwiczeń do druku. (wiosna 2020 rok); Przeczytaj tutaj 

Artykuł „Etapy w rozwoju mowy dziecka czyli jak zrozumieć
wnuczka?” (zima, 2020 rok) – Czytaj tutaj

Artykuł „Udar mózgu a terapia logopedyczna.” (wiosna, 2021 rok) – Czytaj tutaj

Artykuł „Co ma wspólnego rower z zajęciami logopedycznymi?” (lato, 2022 rok) – Czytaj tutaj

Artykuł „Głoska R” (wiosna, 2022 rok) – Czytaj tutaj

Wyróżnienia

Doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyłam 3 istotne dla funkcjonowania gabinetu „Akademia Mowy” na wysokim poziomie kierunki kształcenia. Są to: Logopedia, Oligofrenopedagogika oraz Rewalidacja przewlekle chorych
Zdobytą przez lata wiedzę stale wykorzystuję w pracy z podopiecznymi, o czym świadczą obserwowane postępy pracy oraz spostrzeżenia i opinie opiekunów, rodziców. Ponadto, aby móc sprostać coraz to nowym wyzwaniom, wzbogacam swój warsztat terapeutyczny, uczestnicząc w organizowanych w różnych miejscach kraju, tematycznych kursach i szkoleniach. Możesz się z nimi zapoznać poniżej.

 • Certyfikat „Terapia manualna w gabinecie logopedycznym”; 
 • Certyfikat „Zrozumieć dziecko z ADHD”, nadający uprawnienia do pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo; 
 • Zaświadczenie udziału w szkoleniu: „Miofunkcjonalna terapia dla osób 9 – 99 lat”;
 • Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia z uprawnieniami do diagnostyki zaburzeń w obrębie motoryki małej oraz terapii ręki;
 • Certyfikat Specjalistycznych Szkoleń Kwalifikacyjnych uprawniających do prowadzenia badania słuchu z wykorzystaniem SAT: Słuch obwodowy, centralny i przetwarzanie słuchowe;
 • Certyfikat udziału z międzynarodowej konferencji „Edu- Autyzm”, Innowacje POKL na temat autyzmu;
 • Certyfikowany terapeuta elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej;
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Kurs „Stymulacja sensoryczna”, nadający uprawnienia do pracy elementami stymulacji sensorycznej dla dzieci i młodzieży;
 • Szkolenie „Jak rozmawiać o narkomanii?”;
 • Szkolenie „Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w prawie krajowym”;
 • Szkolenie „Ocenianie kształtujące w formie multimedialnej”;
 • Szkolenie „Rewalidacja”;
 • Szkolenia Logopedyczne (z metody Krakowskiej);
 • „Moje sylabki”- nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną”;
 • „Dziecko niemówiące w przedszkolu lub w szkole. Jak pomóc dziecku zacząć mówić?”;
 • „Jak zapobiegać dysleksji? Podstawy diagnozy i stymulacji funkcji poznawczych warunkujących szybką naukę czytania”;
 • „Kocham szkołę”, szkolenie z zaresu nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną”;
 • „Jak nauczyć dziecko mówić?. Badanie systemu językowego i nauka mowy u dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy”;
 • „Dziecko 6 letnie w szkole. Jak wspierać jego rozwój językowy”;
 • „Rozwój psychofizycznych funkcji poznawczych”;
 • Certyfikat dotyczący plastrowania statycznego i dynamicznego w logopedii – kinesiotaping medyczny;
 • „TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym” – otwarty webinar,
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej”;
 • Kurs „Terapia rotacyzmu. Metody wywoływania głoski R”;
 • Kurs elektrostymulacji.