Terapia logopedyczna poprzedzona jest wywiadem, wnikliwą obserwacją oraz przeprowadzeniem różnych specjalistycznych testów. Na podstawie takich działań, czasami uzupełnianych konsultacjami ze specjalistami, logopeda stawia diagnozę i opracowuje program terapeutyczny.

Terapia logopedyczna i jej cele

Celem terapii logopedycznej jest między innymi:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korekcja wad wymowy,
 • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
 • usprawnianie funkcji pokarmowych.

Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej

Podczas zajęć stosuję różnorodne metody w terapii logopedycznej:

 • masaż logopedyczny wg dr E. Stecko,
 • elementy masażu C. Moralesa,
 • masaż ręki,
 • elementy symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
 • pedagogika zabawy,
 • terapia ręki,
 • kinestiotaping,
 • logorytmika,
 • logopedyczne ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe,
 • oraz wiele innych.

Metody dobieram indywidualnie, zgodnie z możliwościami dziecka / dorosłego.

umów się na wizytę!

Jak przebiega terapia logopedyczna w Akademii Mowy

Terapia logopedyczna może czasem przypominać zabawę z dzieckiem, szczególnie w trakcie stymulowania rozwoju mowy przy jego opóźnieniu. Niestety, zabawą samą w sobie nie jest. Terapia jest pracą: logopedy, dziecka i jego rodziców. Terapeuta dokłada wszelkich starań, aby dziecko było zainteresowane wykonywanymi zadaniami i chętnie reagowało na polecenia. Zdarza się, że zadania się powtarzają pod przykrywką innego działania, szczególnie w terapii wad wymowy. Dzieje się tak dlatego, że potrzeba pracy i wielu powtórzeń tych samych ćwiczeń. Aby dla dziecka nie stały się nudne, realizowane są w różnej formie. Terapeuta mowy działa więc zadaniowo i do tego samego stara się skłonić dziecko. Bardzo ważna jest w tym wszystkim pomoc rodzica, który poważnie traktuje każde wykonywane zadania i całą terapię.