moje pomoce logopedyczne

Jestem logopedą, pedagogiem, terapeutą, ale też autorką elektronicznych specjalistycznych pomocy logopedyczno-dydaktycznych, które możesz zakupić w gabinecie Akademia Mowy, w formie e-podręcznika (pliku *.pdf) do samodzielnego wydruku i kontynuowania nauki w domu, ogrodzie, na wakacjach.

Pomoce te utworzyłam w szczególności dla dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją oraz dla dzieci w normie intelektualnej. Ćwiczenia zawarte w tym materiale maja na celu wspomaganie wczesnej nauki czytania.

Zestaw kart pracy przeznaczony jest dla dzieci od 2 do 6 roku życia. Zarówno dla dzieci w normie intelektualnej, jak i tych z problemami rozwojowymi.

Kartami pracy mogą posługiwać się logopedzi, terapeuci, nauczyciele, a także, co ważne, rodzice!

czytaj więcej

To zestaw 44 odpowiednio dobranych ćwiczeń, koncentrujących się na stymulowaniu lewej i prawej półkuli mózgu, które:

  • analizują,
  • przetwarzają,
  • porządkują sekwencyjnie,
  • wykrywają relacje,
  • odpowiadają za zdolności muzyczne, plastyczne, artystyczne i intuicję.

Wszystko to ma ogromny wpływ na mowę i jej rozumienie, czytanie, pisanie oraz logiczne myślenie.

czytaj więcej

To karty ćwiczeń, które służą rozwijaniu percepcji wzrokowej dziecka, umiejętności kojarzenia, logicznego myślenia, budowania słownika dziecka oraz praktycznego wykorzystywania swojej wiedzy. Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie nauki myślenia i rozumienia u dzieci z Zespołem Downa, z Autyzmem, z Afazją, Alalią oraz u dzieci w normie intelektualnej.

Przeznaczyłam je dla dzieci od 3 roku życia. Mogą one służyć także jako pomoc terapeutyczna dla logopedów, rodziców, nauczycieli, pedagogów oraz terapeutów.

czytaj więcej

Zabawa może wspomagać rozwój mowy. Ćwiczenia w naturalny sposób pomagają w doskonaleniu sprawności komunikacyjnych dziecka. Przedstawione tutaj ćwiczenia kodowania, spostrzegania i utrwalania głoski „R” z entuzjazmem przyjmowane są przez dzieci. Można je wykorzystać w trakcie zajęć logopedycznych, domowych, przedszkolnych, szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej. Można je dowolnie modyfikować, zmieniając poziom trudności, w zależności od potrzeb i wieku dziecka. Możemy bawić się w domu, w ogrodzie, na wakacjach, ucząc dzieci przez zabawę.

czytaj więcej

To książeczka logopedyczna dla dzieci, które mają wady wymowy, tj: seplenienie, reranie, oraz dla dzieci, które nieprawidłowo wymawiają głoski k, g, f, w.

Zbiór ćwiczeń i zabaw słownych urozmaicony jest graficznie: labiryntami, ćwiczeniami w zakresie grafomotoryki, grafopercepcji, słuchu fonemowego, ćwiczeń pamięci.

Dziecko może kolorować, wycinać, wyklejać poszczególne karty pracy dobrze się przy tym bawiąc, jak również czytać teksty bądź sylaby.

czytaj więcej